Podatek od kryptowalut – czy trzeba go płacić

Osoby kopiące kryptowaluty, handlujące cyfrowymi monetami na giełdach i rozliczające się w tych aktywach, powinny pamiętać, że muszą zapłacić podatek od kryptowalut. Sprawdź w poniższym tekście, w jaki sposób tego dokonać.

Polscy rezydenci podatkowi w przypadku obrotu wirtualnymi monetami zobowiązani są do rejestrowania transakcji i postępowania według specyficznych zasad. Od 2019 roku zaszły zmiany na linii kryptowaluty a podatki. Obecnie w odmienny sposób traktuje się zyski oraz inaczej oblicza się wydatki na ich osiągnięcie. W arkuszu rocznego rozliczenia podatkowego płatnik kalkuluje jednej i drugie kwoty, które poniósł podczas obrotu cyfrową walutą. Aby rozliczyć oba typy przepływów, należy przejść do źródła „kapitały pieniężne” w druku PIT-38.

Jak rozliczyć należny za kryptowaluty podatek dochodowy i wydatki na uzyskanie zarobku?

Ani zysków, ani wydatków na ich osiągnięcie nie można łączyć w druku z innymi sumami z kategorii pieniężno-kapitałowej To podstawa, jeśli chodzi o kryptowaluty – podatek, znając te zasady, łatwo rozliczyć. Możesz więc tylko:

 • łączyć zyski z kryptowalut;
 • łączyć wydatki na nabycie kryptowalut;
 • obliczać zarobek, czyli różnicę zysków i wydatków pochodzących z handlu kryptowalutą;
 • przenieść nadmiar wydatków z zakupów cyfrowych aktywów na następny okres rozliczeniowy.

Kryptowaluty a podatki obliczane z tytułu prowadzenia firmy

Prowadząc działalność gospodarczą i obliczając transakcje w cyfrowych monetach, podatek od kryptowalut powinieneś kalkulować z wyłączeniem rozliczeń firmowych. A więc:

 • nie można kupić kryptowaluty w ramach firmy i rozliczyć jej razem z zyskami;
 • w sytuacji, gdy zachodzi wymiana kryptowaluty na towar lub usługę, zysk lub wydatek oblicza się po każdej ze stron transakcji.

Podatki od kryptowalut i ich wysokość w przypadku sprzedaży

Danina PIT płacona od kryptowalut to 19% dochodu. Mowa tu o zysku po odjęciu od niego kosztów poniesionych na jego osiągnięcie. Opodatkowanej kwoty, czyli czystego zarobku, nie można zmniejszać o wysokość ulg i innych odliczeń. 

Nie jest wymagane regulowanie podatków od kryptowalut podczas roku rozliczeniowego. Oblicza się je i płaci łączą kwotę z upływem tego okresu. Możesz odnotowywać w ramach jednego druku PIT-38 różne źródła kapitałowe, w tym kryptowaluty, oraz łączyć zapłatę podatku z tych źródeł. Podatki od kryptowalut należy zapłacić do 30 kwietnia roku następującego po okresie rozliczeniowym.

Czy kryptowaluty zakupione w poprzednim roku rozliczeniowym zmniejszą podatek?

Okazuje się, że tak, bo przewaga wydatków nad zyskami ze sprzedaży cyfrowej monety zwiększa koszty w następnym roku. Wynika z tego, że w tym przypadku nie może zaistnieć tzw. strata podatkowa, która zazwyczaj podlega rozliczeniu w ciągu 5 lat. Można za to połączyć i rozliczyć podatek od kryptowalut oraz kilka nadmiarowych wydatków w jednym, następującym po nich roku.

Zbycie kryptowaluty, podatek od sprzedaży i data oraz wysokość zysku

Wpływem z zysków kapitałowych jest zysk z wymiany kryptowaluty na walutę fiducjarną, np. w przypadku sprzedaży cyfrowych monet na giełdzie. Jest nim też wymiana na towary, usługi, prawa majątkowe innego rodzaju lub uregulowanie innych zobowiązań przy pomocy kryptowaluty.

Rozliczenie podatku od kryptowalut zaczynamy od ustalenia daty powstania zysku. Jest nią data:

 • zaksięgowania waluty fiducjarnej na rachunku giełdowym płatnika po sprzedaży kryptowaluty;
 • jej zamiany na towar czy usługę. 

Zyskiem nie jest zamiana jednej kryptowaluty na drugą.

Kryptowaluty a podatki – wysokość kosztu i data jego poniesienia

Podatek od kryptowalut możemy obniżyć, obliczając następujące wydatki poniesione w celu osiągnięcia zysków:

 • na kupno kryptowalut i prowizję giełdy kryptowalutowej, naliczoną od kupna;
 • na sprzedaż kryptowaluty, np. poniesione na ogłoszenia, prowizję od zbycia czy koszt spisania umowy.

W razie rozliczania podatków od kryptowalut, wydatki na osiągnięcie zysków uwzględnia się w roku rozliczeniowym, w którym poniosła je osoba opodatkowana. Za datę poniesienia kosztów uważana jest:

 • data wystawienia dowodu sprzedaży przez sprzedawcę – gdy kryptowaluta została zakupiona od znanego sprzedawcy;
 • data wykonania przelewu z konta nabywcy – gdy kryptowaluta została zakupiona od nieznanego sprzedawcy.

Wydatek zmniejszający podatek od jednej kryptowaluty można rozliczyć w druku PIT niezależnie od zysku ze sprzedaży innej monety. W przypadku kryptowalut koszty trzeba wykazywać nawet, gdy w danym roku rozliczeniowym nie zaistniały zyski.

Obliczając podatek od kryptowalut, możesz ująć w druku PIT-38 wydatki na nie bez żadnych zysków z ich sprzedaży. Za to w następnym roku może dojść do zadeklarowania jedynie zysku, bez wykazania wydatków.

Kosztów z handlu kryptowalutami nie wolno obliczać w połączeniu z określonymi zyskami. Obliczając podatki od kryptowalut, wydatki uwzględniamy w czasie, gdy są one poniesione, czyli w danym roku rozliczeniowym. Według tej zasady, kupując jedną kryptowalutę, można zmniejszyć wcześniejszy zarobek ze sprzedaży innej.

Jak widać, obliczanie podatku od kryptowalut nie należy do najtrudniejszych czynności. Wystarczy pilnować terminów i znać podstawy rozliczania. W razie problemów możesz zasięgnąć pomocy księgowego specjalizującego się w tej dziedzinie.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni wpis

AI i kryptowaluty

Następny wpis

cMetal i rosyjska konsternacja z powodu Wobi-Stal

Powiązane wpisy